Значај издања "Усташка зверства" - Зборник докумената (1941-1942)

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Molestiae assumenda quidem sunt debitis, doloremque earum? Ex explicabo cupiditate eos at temporibus doloribus, reprehenderit quis quia dignissimos labore necessitatibus vel magnam.

Одржана промоција издања „Усташка зверства – Зборник докумената (1941–1942)”

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Molestiae assumenda quidem sunt debitis, doloremque earum? Ex explicabo cupiditate eos at temporibus doloribus, reprehenderit quis quia dignissimos labore necessitatibus vel magnam.

Архив Војводине објавио монографију „Усташка зверства; Зборник докумената (1941-1942)”

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Molestiae assumenda quidem sunt debitis, doloremque earum? Ex explicabo cupiditate eos at temporibus doloribus, reprehenderit quis quia dignissimos labore necessitatibus vel magnam.

Немци документовали Усташка зверства: Досијеа о злочинима, пронађена у Архиву Војводине, после писања Новости преточена у потресну књигу

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Molestiae assumenda quidem sunt debitis, doloremque earum? Ex explicabo cupiditate eos at temporibus doloribus, reprehenderit quis quia dignissimos labore necessitatibus vel magnam.

Др Небојша Kузмановић о значају капиталног издања Архива Војводине УСТАШKА ЗВЕРСТАВА

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Molestiae assumenda quidem sunt debitis, doloremque earum? Ex explicabo cupiditate eos at temporibus doloribus, reprehenderit quis quia dignissimos labore necessitatibus vel magnam.