Усташка зверства

О пројекту

Усташка зверства је пројекат Архива Војводине чије је полазиште део архивске грађе која се чува у архивском фонду Ф. 562. Лични фонд Славка Одића (1915—2006), 1909—1983. Реч је о досијеу састављеном од преко 600 листова докумената прикупљених током 1941. и 1942. године од стране немачких полицијских власти у окупираној Србији, конкретно Заповедника полиције безбедности и Службе безбедности у Београду. Намера Архива је да се поменута документа учине доступним стручној и широј јавности, те да се тиме додатно расветле злочини почињени над српским, јеврејским и другим народима на подручју Независне Државе Хрватске. Додатни мотив за објављивање ове грађе је што се она састоји од аутентичних докумената, већим делом немачке провенијенције, насталих током или непосредно након дешавања о којима говоре, чиме се даје јасан и значајан допринос супротстављању актуелним ревизионистичким тенденцијама.

Одабраних 165 докумената и 63 фотографије су објављени у штампаној публикацији Усташка зверства: зборник докумената (1941—1942), коју је приредио др Милан Кољанин. Уз штампану публикацију у ПДФ формату, веб презентација досијеа укључује све документе и фотографије, који су претходно дигитализовани. На овај начин, јавности се представља досије у свом интегралном облику, док су оригинални документи стављени под посебан режим заштите, како би се сачували од евентуалног оштећења. Верујемо да је тиме задовољен интерес јавности када је у питању доступност ових вредних докумената, али и стручни захтеви у погледу заштите архивске грађе.